MK220

ราคา 649 บาท


สินค้าคงเหลือ : 50คุณสมบัติ (2in1) Wireless LOGITECH (MK220) Black
Brand                                        LOGITECH
Model                                       MK 220
Interface                                   USB
Keys  Windows Layout           100 Keys
Special Feature                        Keyboard (K220)
                                                 Mouse (M150)
                                                 USB receiver
                                    

2 AAA (keyboard) and 2 AA (mouse) batteries

* ระยะการเชื่อมต่อไร้สายอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการประมวลผล
** อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของคีย์บอร์ดอ้างอิงการกดปุ่มประมาณสองล้านครั้ง/ปีในสภาพแวดล้อมสำนักงาน การใช้งานของผู้ใช้อาจแตกต่างกันไป อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเมาส์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ใช้และการประมวลผล